Tirsdag 28 Januar 2020
Kl. 09:30 - 15:30, Nesset frivilligsentral, Myrabakken 16 Nærturlederkurs for Aktiv i 100 i Eidsvåg
DNT Romsdal inviterer til Nærturlederkurs i samarbeid med Frivilligsentralen og flyktningtjenesten i Eidsvåg. Målet er å starte opp ei fast turgruppe som går enkle turer i nærområdet (og innimellom også andre steder) hver tirsdag kl. 14-15.30. Vil du bli med som nærturleder?
Her er program for kursdagen tirsdag 28.januar 2020:
9.30-12.30: Ambassadørkurs (inkludert lunsj)
13.00-14.00: Nærturlederkurs teori
14.00: praktisk gjennomføring sammen med turleder og turdeltakere.
15.30: kjapp oppsummering med turlederne til slutt

FOR PÅMELDING og spørsmål TIL KURSET SEND MELDING TIL MARIE PÅ 99109424 ELLER EPOST: marie.teigland@molde.kommune.no

Her er mer om selve nærturlederkurset:
Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DNT ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige 
er selve motoren i DNTs tilbud. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i 
nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder?
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape 
trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur?
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målgruppe
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg.

Opptakskrav
DNT medlem og ha deltatt på DNT ambassadørkurs. I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste fem årene. (for de som ikke har førstehjelpskurs vil vi legge til rette for dette om ikke så lenge)

Målsetting med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, 
grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Kurset kvalifikasjoner
En nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.


Bildene er fra DNTs Aktiv i 100 i Molde.

Flere kalenderoppføringer
2022 © Nesset frivilligsentral