Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Tilbud

Her finner du litt informasjon konkrete ting og muligheter du og ditt lag har i frivilligsentralen. Klikk for mer info.

Faste aktiviteter

Her er litt om de aktiviteter som drives i regi av og/eller i samarbeid med Nesset Frivilligsentral.

Ved behov ordner vi til slik at spebarnsforeldre kan møtes i Frivilligsentralen. I perioder er det også babysang i regi av Nesset menighet.

Les mer

Etter initiativ fra en ivrig frivillig syklist, har Nesset Frivilligsentral og sjukeheimen ved Nesset omsorgssenter fått i gang et samarbeid rundt bruk av den spesialbygde elsykkelen som har plass til to passasjerer. Sykkelen ble kjøpt inn til NOS av minnegavene etter Lidvin Aarstad.

Les mer

Følg med for ny oppstart. Kvinnegruppe i Nesset er et samarbeid mellom Nesset bygdekvinnelag og Nesset Frivilligsentral. Vi vet at det er mange kvinnelige tilflyttere i kommunen som ønsker seg flere sosiale arenaer.

Les mer

Tiltaket "Sosiale seniorer" kommer i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottatt midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet»

Les mer

Våren 2019 starter vi opp fredagskafé, som senere ble til torsdagskafè på sjukeheimen på NOS (Nesset omsorgsenter). Tiltaket er for beboere ved sjukeheimen, Frivilligsentralen er med å dra i gang tiltaket og bistår med organisering og kontakt med frivillige. Ønsker du å være med å bistå med å koke kaffe, steke vafler og å være en samtalepartner? Ta kontakt med oss! På grunn av Covid - 19 har tilbudet ikke vært aktivt siden mars 2020

Les mer

Ungdomsklubben har faste klubbkvelder Tirsdager 18.00 - 21.00 Fredager 19.00 - 22.00

Les mer

Arrangement

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.
2022 © Nesset frivilligsentral