Oppgåve og funksjon til Frivilligsentralen

Utdrag fra søknad om tilskudd til oppretting av Nesset frivilligsentral:

  • Nesset frivilligsentral skal vere ein møteplass, koordinator og støttefunksjon for frivillig arbeid og vere eit kontaktpunkt og resursbank for alle innbyggarar, lag, organisasjonar i samarbeid med det offentlege.
  • Hjelp og rettleiing for lag og foreiningar f.eks arrangere kurs i styrearbeid, rettleiing med skriving av søknader etc.
  • Frivilligsentralen skal vere ein lavterskel møteplass for alle. Drift av "frivillig-kafee"
  • For alle som vil aktivt bidra til eit meir levande lokalmiljø. Frivilligsentralen skal vere ei åpen dør der ein ved hjelp av frivillig innsats skal skape tripsel og aktivitet.
  • Daglig leiar skal ha ansvar for å samordne arbeidet. skaffe seg oversikt over frivilligkapitalen og kartlegge kompetansen som er tilgjengelig. Målsettinga er å samordne frivillig innsats og kompetanse til nytte for lokalsamfunnet. eksempel kan vere enkle ledsager-tenester, transport etc.
  • Eit mål å skape eigarskap og lokal forankring av sentralen. Alle må bidra for å lukkast.
Flere dokumenter

Om Nesset Frivilligsentral

Nesset Frivilligsentral ble etablert på høsten 2015, og har nå tilhold i flotte lokaler i tidligere Eidsvåg barnehage i Myravegen 16. Her er vi samlokalisert med Nesset voksenopplæring. Åpningstider: Tirsdag 12.00 - 15.30 Onsdag 10.00 - 12.00 Torsdag 12.00 - 15.30 Fredag 10.00 - 14.00 Avvik fra dette blir annonsert på vår Facebookside som vi bruker aktivt! Følg oss gjerne der.

Nyttige linker

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Gratisbutikk

I frivilligsentralen har vi en gratisbutikk. Velkommen innom for å se om du finner noe du trenger! Vi har en liten gratisbutikk, med sesongbaserte varer. Hovedsakelig barne- og ungdoms klær og sko. Hele og fine klær/sko tas imot i åpningstiden til frivilligsentralen.

Bruk av lokaler

Frivilligsentralens lokaler er gratis for frivillige lag og organisasjoner. Også utenom åpningstid. Ta kontakt for å booke kafédel, møterom og kjøkken!

Utstyrspool

Utstyrspoolen i Frivilligsentralen!Utstyrspoolen finner du i et eget rom i tilknytning til Frivilligsentralen. Kanoer og kajakker i båthuset på badeplassen. Åpningstidene i utstyrspoolen følger frivilligsentralens åpningstider. Utstyrspoolen har som regel utvidet åpningstid i forkant av skolens sykkel- og skidager. Dette annonseres på vår Facebookside.

Kurs for frivillige lag og organisasjoner!

Vi i Frivilligsentralen ønsker å være en aktiv bidragsyter ut mot frivillige lag og organisasjoner. Ulike lag og organisasjoner står overfor ulike utfordringer. Vi har erfaring (og samarbeidspartnere) på mange områder, og bidrar gjerne direkte med kurs for din organisasjon for å dekke deres behov.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Nesset frivilligsentral