Oppgåve og funksjon til Frivilligsentralen

Utdrag fra søknad om tilskudd til oppretting av Nesset frivilligsentral:

  • Nesset frivilligsentral skal vere ein møteplass, koordinator og støttefunksjon for frivillig arbeid og vere eit kontaktpunkt og resursbank for alle innbyggarar, lag, organisasjonar i samarbeid med det offentlege.
  • Hjelp og rettleiing for lag og foreiningar f.eks arrangere kurs i styrearbeid, rettleiing med skriving av søknader etc.
  • Frivilligsentralen skal vere ein lavterskel møteplass for alle. Drift av "frivillig-kafee"
  • For alle som vil aktivt bidra til eit meir levande lokalmiljø. Frivilligsentralen skal vere ei åpen dør der ein ved hjelp av frivillig innsats skal skape tripsel og aktivitet.
  • Daglig leiar skal ha ansvar for å samordne arbeidet. skaffe seg oversikt over frivilligkapitalen og kartlegge kompetansen som er tilgjengelig. Målsettinga er å samordne frivillig innsats og kompetanse til nytte for lokalsamfunnet. eksempel kan vere enkle ledsager-tenester, transport etc.
  • Eit mål å skape eigarskap og lokal forankring av sentralen. Alle må bidra for å lukkast.
2022 © Nesset frivilligsentral