Om Nesset Frivilligsentral

Nesset Frivilligsentral ble etablert på høsten 2015, og har nå tilhold i flotte lokaler i tidligere Eidsvåg barnehage i Myravegen 16. Her er vi samlokalisert med Nesset voksenopplæring. Vi er stort sett tilstede og tilgjengelig hver dag, men du treffer oss garantert på tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 15.00. Avvik fra dette blir annonsert på vår Facebookside som vi bruker aktivt!

Nesset Frivilligsentral bidrar som et bindeledd mellom alt frivillig arbeid i kommunen. I tillegg er deler av daglig leders stilling koblet opp mot både flyktningetjenesten og driften av ungdomsklubben i kommunen.

Vi har gratisbutikk, utstyrspool og en rekke aktiviteter og arrangementer det kan være nyttig å få med seg.


"Spør ikke hva Frivilligsentralen kan gjøre for deg, men hva vi kan gjøre sammen!!"

Daglig Leder

Marie2

Daglig Leder i Nesset Frivilligsentral er Marie Teigeland.

Frank Stenløs er gjennom en prosjektstilling sjef for utstyrspoolen og barnefattigdomsprosjektet.

Bergljot Gravanes jobber i Grotta ungdomsklubb.

2020 © Nesset frivilligsentral