Om Nesset Frivilligsentral

Nesset Frivilligsentral ble etablert på høsten 2015, og har nå tilhold i flotte lokaler i tidligere Eidsvåg barnehage i Myravegen 16. Her er vi samlokalisert med Nesset voksenopplæring. Åpningstider: Tirsdag 12.00 - 15.30 Onsdag 10.00 - 12.00 Torsdag 12.00 - 15.30 Fredag 10.00 - 14.00 Avvik fra dette blir annonsert på vår Facebookside som vi bruker aktivt! Følg oss gjerne der.

Nesset Frivilligsentral bidrar som et bindeledd mellom alt frivillig arbeid i kommunen. I tillegg er deler av daglig leders stilling koblet opp mot både flyktningetjenesten og driften av ungdomsklubben i kommunen.

Vi har gratisbutikk, utstyrspool og en rekke aktiviteter og arrangementer det kan være nyttig å få med seg.


"Spør ikke hva Frivilligsentralen kan gjøre for deg, men hva vi kan gjøre sammen!!"

Daglig Leder

Marie2

Leder i Nesset Frivilligsentral er Marie Teigeland.

Frank Stenløs vikarierer for Marie i 2021 

Bergljot Gravanes jobber i Grotta ungdomsklubb.

2022 © Nesset frivilligsentral