Kurs for frivillige lag og organisasjoner!

Vi i Frivilligsentralen ønsker å være en aktiv bidragsyter ut mot frivillige lag og organisasjoner. Ulike lag og organisasjoner står overfor ulike utfordringer. Vi har erfaring (og samarbeidspartnere) på mange områder, og bidrar gjerne direkte med kurs for din organisasjon for å dekke deres behov.

Hvordan kan vi bestille kurs fra Frivilligsentralen?

Send oss en epost eller ring oss for en prat der du definerer hva deres behov er. Så finner vi tid, sted og dato sammen. Frivilligsentralen kan brukes, men vi kan også være andre steder.

Se kontaktinfo nederst på siden.


2022 © Nesset frivilligsentral