Bruk av lokaler

Frivilligsentralens lokaler er gratis for frivillige lag og organisasjoner. Også utenom åpningstid. Ta kontakt for å booke kafédel, møterom og kjøkken!

Frivilligsentralens lokaler er gratis for frivillige lag og organisasjoner. Også utenomåpningstid. Ta kontakt for å booke kafédel, møterom og kjøkken!


Det er også mulig å leie frivilligsentralens lokaler til andre arrangement, men da tilkommer et lite gebyr (300-600kr, avhengig av hvilke rom som leies).

2022 © Nesset frivilligsentral