Leksehjelp

Hver tirsdag kl.12.15 til 14.00 er det leksehjelp for elever ved Nesset Frivilligsentral/Nesset Voksenopplæring. Her bilde av noen av våre flinke leksehjelpere.Flere aktiviteter

Babytreff og babysang

Hver torsdag kl. 11 ordner vi til slik at spebarnsforeldre kan møtes i Frivilligsentralen. I perioder er det også babysang i regi av Nesset menighet.

Full rulle -sykkelturer for og med beboere ved NOS

Etter initiativ fra en ivrig frivillig syklist, har Nesset Frivilligsentral og sjukeheimen ved Nesset omsorgssenter fått i gang et samarbeid rundt bruk av den spesialbygde elsykkelen som har plass til to passasjerer. Sykkelen ble kjøpt inn til NOS av minnegavene etter Lidvin Aarstad.

Kvinnegruppe

Kvinnegruppe i Nesset er et samarbeid mellom Nesset bygdekvinnelag og Nesset Frivilligsentral. Vi vet at det er mange kvinnelige tilflyttere i kommunen som ønsker seg flere sosiale arenaer. Høsten 2018 starter vi opp med faste treff én ettermiddag i uka. Kl.18.-20.00.

Sosiale Seniorer

Tiltaket "Sosiale seniorer" kommer i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottatt midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» og prosjektet varer fra 1.mai 2019 og ut året. Målgruppen er seniorer 55+

Torsdagskafé

Våren 2019 starter vi opp fredagskafé, som senere ble til torsdagskafè på sjukeheimen på NOS (Nesset omsorgsenter). Tiltaket er for beboere ved sjukeheimen, Frivilligsentralen er med å dra i gang tiltaket og bistår med organisering og kontakt med frivillige. Ønsker du å være med å bistå med å koke kaffe, steke vafler og å være en samtalepartner? Ta kontakt med oss!

2020 © Nesset frivilligsentral