Kvinnegruppe

Følg med for ny oppstart. Kvinnegruppe i Nesset er et samarbeid mellom Nesset bygdekvinnelag og Nesset Frivilligsentral. Vi vet at det er mange kvinnelige tilflyttere i kommunen som ønsker seg flere sosiale arenaer.

 Vi har satt opp forslag til hva vi skal bruke kveldene til, men deltakerne får også være med å bestemme innhold.

• Er du kvinne?
• Er du innflytter?...
• Har du lyst til å møte andre og gjøre kjekke ting sammen?
• Har du lyst til å lære nye ting sammen med andre?
• Vil du lære andre norsk kultur og andre kulturer bedre å kjenne?
• Matlaging, temakvelder, aerobic osv. vi blir enige om innholdet sammen! 

 Aktivitetene har sin base i Nesset Frivilligsentral, men ofte foregår det andre steder. Informasjon publiseres her i facebookgruppa "kvinnegruppe i Nesset".

Hovedmålgruppa er kvinner med annenspråklig bakgrunn som trenger en arena for å snakke norsk og bruke språket. Alle andre kvinner er også hjertelig velkommen! Det er utrolig hva en kan lære om seg selv ved å lære andre kulturer å kjenne


2022 © Nesset frivilligsentral