Full rulle -sykkelturer for og med beboere ved NOS

Etter initiativ fra en ivrig frivillig syklist, har Nesset Frivilligsentral og sjukeheimen ved Nesset omsorgssenter fått i gang et samarbeid rundt bruk av den spesialbygde elsykkelen som har plass til to passasjerer. Sykkelen ble kjøpt inn til NOS av minnegavene etter Lidvin Aarstad.

Aldersgruppe: 18 til 100 år

På grunn av Covid - 19 er tilbudet for tiden ikke tilgjengelig. 

Sommeren/høsten 2019 la vi opp til en sykkeltur i uka med beboere ved NOS. Dersom flere syklister melder sin interesse kan tilbudet utvides. Man må kunne sykle for å beherske den noe spesielle elsykkelen. Opplæring vil bli gitt til nye brukere, da det er litt annerledes å sykle på denne sykkelen.


Ifølge vår hittill eneste frivillige syklist er det gøy – og ikke så tungt som en skulle tro. Opplæring/innkjøring tar ca 1 time :) Det frivillige oppdraget kan utføres enten på dagtid eller ettermiddag. Interesserte frivillige syklister kan ta kontakt med Marie i Frivilligsentralen.

2022 © Nesset frivilligsentral